Fysisk aktivitet og depresjon Psykisk helse og fysisk aktivitet

Effekten av regelmessig fysisk aktivitet som forebyggings- og behandlingsmetode er vitenskapelig godt dokumentert generelt, og for enkelte former for psykiske plager og lidelser spesielt. Fysisk aktivitet er viktig depresjon å ta vare på og for å bedre den psykiske og fysiske aktivitet. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer den fysiske fysisk, og depresjon oss mer rustet til å mestre hverdagens krav og utfordringer. Voksne og eldre anbefales å være fysisk aktive aktivitet 30 minutter hver dag. Aktiviteten bør være av en slik intensitet fysisk du blir varm og litt andpusten. Fysisk aktivitet defineres som «all kroppslig bevegelse produsert av skjelettmuskulatur som resulterer i en vesentlig økning av energiforbruket utover hvilenivå». I dette inngår mange termer knyttet til fysisk utfoldelse, for eksempel idrett, mosjon, friluftsliv, lek, trening, trim, kroppsøvning og fysisk fostring, men viktigst av alt: hverdagslig fysisk aktivitet. Trykket versjon av boken kan bestilles av Fagbokforlaget og hos flere bokhandlere på nett. I denne håndboken finner du oppsummert kunnskap om effekt av fysisk aktivitet i forebygging og behandling, og anbefalinger på individ- og gruppenivå. Nedstemthet, tiltaksløshet, fortvilelse, redsel eller til og med sinne er blant det du kan kjenne på hvis du er deprimert. Kroppslige symptomer som søvnløshet eller å sove mye, unormalt stor eller unormalt dårlig appetitt kan også være tegn på depresjon. kerastase pro Depresjon er en sykdom og ikke bare en følelse av å være trist. Alle kan bli deprimert, det være seg barn, unge, voksne eller eldre. – Triste og engstelige skolebarn rapporterte om dobbelt så stor nedgang i symptomer på angst og depresjon sammenlignet med barn som fikk vanlig oppfølging, forteller psykolog og forsker Kristin Martinsen ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP Øst og Sør). Om lag halvparten av befolkningen vil i løpet av livet få en behandlingstrengende psykisk lidelse, aktivitet oftest i form av depresjoner, angstlidelser og misbruk eller avhengighet av rusmidler. De vanligst anvendte behandlingsformene er ulike former for samtaleterapi og medikamenter. Kostnadene til behandling øker, depresjon omfanget av lidelsene gjør fysisk helsevesenet aldri kan dekke behandlingsbehovet i befolkningen. Virksomme selvhjelpsstrategier vil derfor være viktige.


1 2 3 4 5